Info@elcent.se

031-87 88 68

SERVICE OCH ENTREPENADER AV EL-, TELE- OCH DATAINSTALLATIONER SAMT STYR-REGLERTEKNIK

Elcent AB är ett elföretag med över 30 år i branschen. Våra skickliga elektriker utför professionella elinstallationer av hög kvalitet och snabb service.

STYR OCH REGLER

Vi arbetar med allt inom styr och reglerteknik; installerar, programmerar och driftsätter.

KNX SYSTEM

 

Vi erbjuder installation och programmering av KNX-system, ett världsomspännande styrsystem för smarta hem. Med hjälp av KNX-system går det att styra bland annat belysning, larm, solskydd, värme m.m. i såväl bostäder som kontor och hotell.

INSTALLATION OCH SERVICE

Vi utför alla typer av elinstallationer samt service åt offentliga- kommersiellabyggherrar och byggentreprenörer i Göteborgs regionen.

TELE OCH DATA

 

Vi utför framdragning och installation av nätverk för tele och data i bland annat kontorslokaler vid nybyggnation, ombyggnation och renovering.

 

ISO 9001 – MILJÖ

Vårt miljöarbete omfattar samtliga verksamhetsområden inom företaget. Under hela projekttiden beaktar vi miljöeffekterna: vid projektering, materialval, transporter, avfallshantering samt drift och underhåll. Varje projekt är unikt och har därför sin egen lösning på hur material ska hanteras.

 

ISO 14001 – KVALITET

Vi levererar rätt produkt, på rätt plats, i rätt tid. Kalkylering, tidsplanering, ritningar och projektstyrning hanteras med modern informationsteknologi, vilket bidrar till ordning och reda i processen och ger en tydlig överblick av projekten. Lägger vi till ett gott samarbete med pålitliga leverantörer, blir vi en leveranssäker samarbetspartner.

ISO 45001 – ARBETSMILJÖ

Med ett ledningssystem för arbetsmiljö kan vi på ett systematiskt sätt leda, styra och utveckla din organisations arbetsmiljöarbete. Den internationellt erkända standarden ISO 45001 fungerar tillsammans med företagets befintliga ledningssystem. Som en del av den dagliga verksamheten införs med hjälp av standarden ett systematiskt arbetssätt för att upptäcka och förebygga risker och på andra sätt förbättra arbetsmiljön. Vi kan inom vår organisation på ett enkelt sätt visa att vi uppfyller både nuvarande och framtida säkerhetskrav på arbetsmiljön.

T2 CERTFIED PRO

Vi är T2-certifierade vilket innebär att vi kan lämna hela 20 års garanti på installerad golvvärme.

Typography is the art and technique

Typography is the art and technique of arranging type to make written language legible, readable and appealing when displayed. The arrangement of type involves selecting typefaces, point size, line length, line-spacing (leading), letter-spacing (tracking), and adjusting the space within letters pairs (kerning).

Avdelningar med olika möjligheter

 
Teknik

Vår teknikavdelning växer. Vi har länge jobbat med belysningsstyrning och KNX. Vi utveckla nu erbjudandet med solenergi, elbilsladdning, passage, larm och fastighetsautomation. Vi är i ett uppstartsskede där vi lyfter ut verksamhetsområdet från vår traditionella elserviceverksamhet. Det ställer extremt höga krav på de första vi anställer. Vi har en erfaren och trygg arbetsledare på plats som skapar struktur och säkerställer affären. Vi söker nu någon som vill vara med och bygga affären med möjlighet att ansvara för affärsområdet med en djup teknisk approach.

Service

Serviceavdelningen är vår basaffär. Vi har en fungerande elserviceavdelning sedan många år. Det vi gör nu är att skapa utvecklingsmöjligheter för elektriker med högre ambitioner både i ledarskap och kundansvar. Vi skapar team som man följer och utvecklas i utifrån sin egna förmåga. Enda riktlinjen är att det ska vara människor som jobba bra tillsammans både externt och internt. Just nu behöver vi stärka våra team med duktiga serviceelektriker med starkt kundnöjdhetsdriv.

Entreprenad

Vi utvecklar vår entreprenadavdelning som ett stöd till vår serviceverksamhet. Entreprenader är av vikt för oss för att få en jämn arbetsbelastning och att säkerställa sysselsättning och ge möjligheter till eftermarknad. Det skapar en trygg anställning med en bra balans mellan entreprenad och service. Just nu söker vi entreprenadelektriker med minst 2 års arbetslivserfarenhet inom elinstallation.

Ansök idag
 

Telefonnummer (obligatoriskt)

Adress

Postnummer

Stad

Exempel på tidigare anställningar:

Bifoga CV (valfritt)

Bild på dig (valfritt)

 
  • Teknik
  • Service
  • Entreprenad

Ari Anderssen

Telefon: 0704-34 41 00

Mail: ari@elcent.se

Magnus Svantesson

Jespher Berggren

KONTAKTA OSS

ELCENT AB
Telelfon: 031-878868

BESÖKSADRESS

ELCENT AB
Altfiolgatan 60
421 46 Västra Frölunda

POSTADRESS

ELCENT AB
Metodvägen 12A
43533 Mölnlycke