skip to Main Content

SÄKRA INSTALLATIONER

box-3

STYR OCH REGLER

Vi arbetar med allt inom styr och reglerteknik; installerar, programmerar och driftsätter.

box-4

KNX-SYSTEM

Vi erbjuder installation och programmering av KNX-system, ett världsomspännande styrsystem för smarta hem. Med hjälp av KNX-system går det att styra bland annat belysning, larm, solskydd, värme m.m. i såväl bostäder som kontor och hotell.

box-1

INSTALLATION OCH SERVICE

Vi utför alla typer av elinstallationer samt service åt offentliga- kommersiellabyggherrar och byggentreprenörer i Göteborgs regionen.

box-2

TELE OCH DATA

Vi utför framdragning och installation av nätverk för tele och data i bland annat kontorslokaler vid nybyggnation, ombyggnation och renovering.

CERTIFIERING - EN GARANTI FÖR DIG SOM KUND

ISO-9001

ISO 9001 - MILJÖ

Vårt miljöarbete omfattar samtliga verksamhetsområden inom företaget. Under hela projekttiden beaktar vi miljöeffekterna: vid projektering, materialval, transporter, avfallshantering samt drift och underhåll. Varje projekt är unikt och har därför sin egen lösning på hur material ska hanteras.

ISO-14001

ISO 14001 - KVALITET

Vi levererar rätt produkt, på rätt plats, i rätt tid. Kalkylering, tidsplanering, ritningar och projektstyrning hanteras med modern informationsteknologi, vilket bidrar till ordning och reda i processen och ger en tydlig överblick av projekten. Lägger vi till ett gott samarbete med pålitliga leverantörer, blir vi en leveranssäker samarbetspartner.

ISO_45001

ISO 45001 - ARBETSMILJÖ

Med ett ledningssystem för arbetsmiljö kan vi på ett systematiskt sätt leda, styra och utveckla din organisations arbetsmiljöarbete. Den internationellt erkända standarden ISO 45001 fungerar tillsammans med företagets befintliga ledningssystem. Som en del av den dagliga verksamheten införs med hjälp av standarden ett systematiskt arbetssätt för att upptäcka och förebygga risker och på andra sätt förbättra arbetsmiljön. Vi kan inom vår organisation på ett enkelt sätt visa att vi uppfyller både nuvarande och framtida säkerhetskrav på arbetsmiljön.

Screen-Shot-2016-02-04-at-11.58.04
20warranty

T2 CERTFIED PRO

Vi är T2-certifierade vilket innebär att vi kan lämna hela 20 års garanti på installerad golvvärme.

Back To Top